De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

Laatste Nieuws

Themadag
Wat NOU? Een b(l)oeiende toekomst van de NOU!
Op 29 maart 2014 organiseert de NOU, in aansluiting op de ledenvergadering, een inspirerende lezingendag in Utrecht. Op deze dag presenteren Nederlandse top-ornithologen hun eigen onderzoek. Er volgt een bloemlezing over de dwarsverbanden tussen vogels tellen, vogels kijken en onderzoek. Maar ook kijken we door de ogen van een jonge filmer en onderzoeker die samen een breed publiek inspireren voor vogel onderzoek. Voor het programma en de juiste gegevens over de locatie klik hier.

Tijdens de themadag wordt ook de Algemene Ledenvergadering gehouden. Vergaderstukken kunt u hier downloaden: agenda, notulen ALV 2013, jaarverslag 2013, jaarrekening 2013, begroting 2014.

Van de aankomende themadag 29 maart 2014 Wat NOU? Een b(l)oeiende toekomst van de NOU! zijn de samenvattingen van de lezingen hier te vinden.

Van de laatste themadag 30 nov 2013 Carry-over effecten van topprestaties in de jaarcyclus van vogels zijn de samenvattingen hier te vinden.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Succesvolle themadagen en boeiende tijdschriften. Ardea heeft dit jaar de honderdste aflevering en de NOU voelt zich nog piepjong. Informatie over lidmaatschap.

Onze tijdschriften zijn nu bijna voor alle jaargangen beschikbaar via internet. Ook kunt U de nieuwste Ardea en Limosa online lezen. Klik op de plaatjes hieronder.

latest issue of Ardea
Proeven aan veldonderzoek
latest issue of Limosa