De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

Laatste Nieuws

LANDELIJKE DAG
24 november 2018
Omnisport Apeldoorn

Graag verwelkomt de NOU u dit jaar weer tijdens haar lezingensessie op de Landelijke Dag.
Het thema van onze lezingensessie is: Het grote verdwijnen, waarom verliezen we vogelsoorten?
Op deze dag zullen 5 vogelonderzoekers ingaan op de verliezers in de nieuwe vogelatlas, de achteruitgaande soorten. Wat zijn de oorzaken van hun afname? Waarom zien we bijvoorbeeld steeds minder broedende tapuiten en overwinterende kleine zwanen?

Tijdens de Landelijke Dag wordt de nieuwe Vogelatlas van Nederland gepresenteerd (www.vogelatlas.nl). Dit boek toont de veranderingen en verspreiding van de vogelpopulaties in Nederland en is gebaseerd op tellingen van broed- en winterpopulaties die tussen 2012 en 2016 die door honderden tellers zijn uitgevoerd.

Aan een aantal van de soorten die in de Atlas worden gepresenteerd wordt naast tellingen al decennia lang populatieonderzoek uitgevoerd. Een mooie gelegenheid om de lezingen in ons programma toe te spitsen op lange-termijn populatieonderzoek van enkele belangrijke Nederlandse soorten uit diverse habitattypes. Tijdens de lezingen onderzoeken we in hoeverre de waargenomen patronen in de studies een verklaring vormen voor de veranderingen in de populatiegrootte en huidige verspreiding van deze soorten zoals deze gepresenteerd zijn in de Atlas.

Let op! Dit jaar vindt de Landelijke Dag niet plaats in de Reehorst in Ede (zoals u van de afgelopen jaren gewend bent), maar in Omnisport Apeldoorn.

Klik hier voor meer informatie en tickets.

De laatst verschenen
ARDEA 106(2)
De laatst verschenen
LIMOSA 91(2)

Op de website onder [nieuws][over leden] is een bibliografie opgenomen van prof. K.H. Voous, samengesteld door J. Wattel.
Alle genoemde ARDEA en LIMOSA artikelen zijn gratis te lezen via deze website. De bibliografie is hier te vinden.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Succesvolle themadagen en boeiende tijdschriften. Ardea heeft al meer dan honderd afleveringen en de NOU voelt zich nog piepjong. Informatie over lidmaatschap, tarieven en abonnementen.

Onze tijdschriften zijn nu bijna voor alle jaargangen beschikbaar via internet. Ook kunt U de nieuwste Ardea en Limosa online lezen. Klik op de plaatjes hieronder.

latest issue of Ardea
Proeven aan veldonderzoek
latest issue of Limosa