De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

Laatste Nieuws

De nieuwste ARDEA is reeds verschenen op internet.

NOU congres 30/1 - 1/2/2015

groepsfoto lezingen vogels snijden samen eten samen swingen
vogels vangen vogels ringen posters slotlezing excursie

Het eerste meerdaags congres van de NOU was een groot succes. Het verheugt de NOU bijzonder nu het tweede congres te kunnen aankondigen! Dit zal worden gehouden van vrijdagavond 5 tot en met zondagmiddag 7 februari 2016 op een nader te bepalen locatie. Het format van dit tweede congres zal in grote lijnen dat van het eerste volgen. Dat betekent wederom dat er veel ruimte zal zijn voor korte en enkele langere lezingen, dat er workshops zullen zijn over interessante onderwerpen, en er gezorgd wordt voor een gevarieerd programma waarin elkaar ontmoeten een centrale rol zal spelen. Heeft u een goed idee voor een workshop dan kunt u dit nu al kenbaar maken bij Henk van der Jeugd. We hopen u te mogen begroeten op 5, 6 en 7 februari 2016!

verslag, fotoimpressie, facebook en twitter (#NOU2015)

De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden tijdens het NOU congres te Haren (zie onder) op zaterdag 31 januari 2015 om 17:00. De agenda en overige stukken vindt u hier.

De redactie van LIMOSA heeft tijdens het NOU congres een workshop georganiseerd tot het schrijven van bijdragen voor LIMOSA. Deze cursus is hier te downloaden.

Op de website onder [nieuws][over leden] is een bibliografie opgenomen van prof. K.H. Voous, samengesteld door J. Wattel. Alle genoemde ARDEA en LIMOSA artikelen zijn gratis te lezen via deze website. De bibliografie is hier te vinden.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Succesvolle themadagen en boeiende tijdschriften. Ardea heeft dit jaar de honderdste aflevering en de NOU voelt zich nog piepjong. Informatie over lidmaatschap, tarieven en abonnementen.

Onze tijdschriften zijn nu bijna voor alle jaargangen beschikbaar via internet. Ook kunt U de nieuwste Ardea en Limosa online lezen. Klik op de plaatjes hieronder.

latest issue of Ardea
Proeven aan veldonderzoek
latest issue of Limosa