De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

Laatste Nieuws

groepsfoto lezingen vogels snijden samen eten samen swingen
vogels vangen vogels ringen posters slotlezing excursie

Het eerste meerdaags congres van de NOU was een groot succes. Tellers, ringers, professionele onderzoekers, amateurs, beschermers uit allerlei leeftijdscategoriën waren aanwezig. Amateurs en professionals presenteerden hun onderzoek en tussendoor waren er workshops en excursies.

verslag, fotoimpressie, facebook en twitter (#NOU2015)

De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden tijdens het NOU congres te Haren (zie onder) op zaterdag 31 januari 2015 om 17:00. De agenda en overige stukken vindt u hier.


Nieuwe uitgaves van ARDEA en LIMOSA zijn al digitaal te bekijken voordat ze gedrukt zijn. Iedereen kan de samenvattingen zien. Leden hebben ook toegang tot een pdf-file.

Rechts een video over het schemerballet van de Goudplevier, een video behorend bij dit artikel.

Tijdens de landelijke dag op 29 november zijn door de NOU lezingen geörganiseerd met als titel: Waarom zijn vogels bijna nooit monogaam? Een overzicht van de grote diversiteit in paringsstrategieën en broedsystemen bij vogels. Ook is tijdens deze dag een speciaal dubbelnummer van LIMOSA gepresenteerd over het volgen van vogels met nieuwe technieken.

Op de website onder [nieuws][over leden] is een bibliografie opgenomen van prof. K.H. Voous, samengesteld door J. Wattel. Alle genoemde ARDEA en LIMOSA artikelen zijn gratis te lezen via deze website. De bibliografie is hier te vinden.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Succesvolle themadagen en boeiende tijdschriften. Ardea heeft dit jaar de honderdste aflevering en de NOU voelt zich nog piepjong. Informatie over lidmaatschap, tarieven en abonnementen.

Onze tijdschriften zijn nu bijna voor alle jaargangen beschikbaar via internet. Ook kunt U de nieuwste Ardea en Limosa online lezen. Klik op de plaatjes hieronder.

latest issue of Ardea
Proeven aan veldonderzoek
latest issue of Limosa