De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

Laatste Nieuws

Voor het eerst in haar lange bestaansgeschiedenis organiseert de NOU een meerdaags congres voor en door Nederlandse ornithologen. Tellers, ringers, professionele onderzoekers, amateurs, beschermers; we nodigen iedereen die meer doet of wil doen dan alleen maar naar vogels kijken van harte uit om mee te doen!

wanneer? vrijdagavond 30 en zaterdag 31 januari, zondag 1 februari 2015
waar? Het Voormalig Biologsch Centrum, Kerklaan 30 9750 AA Haren, bij Groningen

Centraal op het congres staat de samenwerking tussen amateurs en professionals. Iedereen kan zijn/haar onderzoek presenteren in korte lezingen, er is een aantal plenaire lezingen door bekende ornithologen, er worden workshops georganiseerd gericht op het doen van vogelonderzoek. Lees de uitgebreide aankondiging en verspreid deze zo veel mogelijk. Meld u zich nu hier aan zodat we zo snel mogelijk weten hoeveel mensen er komen.

Op de website onder [nieuws][over leden] is een bibliografie opgenomen van prof. K.H. Voous, samengesteld door J. Wattel. Alle genoemde ARDEA en LIMOSA artikelen zijn gratis te lezen via deze website. De bibliografie is hier te vinden.

Tijdens de laatste themadag van 29 maart 2014 werd ook de Algemene Ledenvergadering gehouden. De notulen van die vergadering kunt u hier downloaden: notulen ALV 2014 de samenvattingen van de lezingen zijn hier te vinden.

Van de voorlaatste themadag 30 nov 2013 Carry-over effecten van topprestaties in de jaarcyclus van vogels zijn de samenvattingen hier te vinden.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Succesvolle themadagen en boeiende tijdschriften. Ardea heeft dit jaar de honderdste aflevering en de NOU voelt zich nog piepjong. Informatie over lidmaatschap.

Onze tijdschriften zijn nu bijna voor alle jaargangen beschikbaar via internet. Ook kunt U de nieuwste Ardea en Limosa online lezen. Klik op de plaatjes hieronder.

latest issue of Ardea
Proeven aan veldonderzoek
latest issue of Limosa