NOU

Themadag: “Graast de gans zijn eigen graf?”
31 maart 2012 te Ecodrome, Zwolle

Aankomend voorjaar 31 maart organiseert de Nederlandse Ornithologische Unie een themadag in
Zwolle rond de ganzenproblematiek in Nederland en daar buiten, met als stelling: “Is er een
ganzenprobleem?” We bespreken de trends en oorzaken van deze aantalsveranderingen, en in
hoeverre dit samenhangt met de ecologie en verspreiding van de verschillende soorten?
Vervolgens zullen we nagaan wat de gevolgen van deze aantalsveranderingen (kunnen) zijn voor
agrariërs, natuurgebieden en vegetatie in Nederland en arctische broedgebieden. Oftewel: Is de
ganzengroei een aanwinst in het natuurlandschap? Of moeten krachten gebundeld worden om
"ganzenproblemen" aan te pakken? Hierbij komt ook aan bod hoe effectief maatregelen eigenlijk
zijn. Aan de hand van diverse lezingen onderzoeken we op deze dag het &ldquoganzenprobleem” vanuit
verschillende invalshoeken. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze themadag op
31 maart, Ecodrome, Willemsvaart 19 te Zwolle. De zaal is va. 9:30 open.

 

10:00-10:05 Welkom Janne Ouwehand & Berber de Jong NOU
10:05-10:45 Trends in aantallen en verspreiding van ganzen in Nederland
Kees Koffijberg & Menno Hornman SOVON Vogelonderzoek Nederland

10:45-11:00 Koffie/Thee pauze

11:00-11:40 Het effect van Grauwe ganzen begrazing op riet en andere oeverplanten.
Liesbeth Bakker NIOO-KNAW Aquatic Ecology

11:40-12:20 “De gans een pest voor de landbouw” Boeren leren boeren met ganzen als overheid ondersteunt.
Peet Sterkenbrugh Agrarier/Faunafonds/LTO
12:20-13:30 Lunch (zelf meenemen) / NOU ledenvergadering

13:30-14:10 Het ganzendilemma van de natuurbeheerders
Michiel van der Weide Natuurmonumenten
14:10-14:50 Groeiende ganzenpopulaties: waar komen ze vandaan (en hoe kom je er van af)?
Henk van der Jeugd Vogeltrekstation NIOO

15:50-15:10 Koffie/Thee pauze

15:10-15:50 Waarom trekken ganzen naar het noorden? Mogelijkheden en problemen gezien vanuit het perspectief van een gans.
Maarten Loonen Rijksuniversiteit Groningen /Arctisch Centrum
15:50-16:10 Synthese Daan Bos Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek

16:15 Afsluiting Dagvoorzitters

 

Zie hier de stukken voor de ALV: agenda, afrekening 2011, notulen 2011 en begroting 2012

Route per auto: Neem vanaf de A28 afslag Zwolle-Zuid (18). Richting centrum (N337), 2e verkeerslicht links (Nieuw
Veerallee). Na 500m ligt Ecodrome rechts. OV: neem va. Zwolle-CS uitgang centrum, ga direct links en volg de
Westerlaan. Ga bij de kruising linksaf en volg de Nieuwe Veerallee. Ecodrome ligt links.


[terug naar het overzicht van de themadagen]